Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Leave a Reply to 0973843489 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)

  1. tôi tên hòa ,tôi sinh ra ỡ hà tĩnh ,nơi quanh năm lũ lụt triền miên tôi ỡ đây mong vạn tìm giúp mình một người chồng nước ngoài ,tôi muốn có một gia đình hạnh phúc sinh những đứa con lai đáng yêu

Leave a Reply to 0973843489 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)