Viet Kieu Marry Vietnamese Women In Viet Nam

Viet Kieu marry Vietnamese women in Viet Nam is because of many reasons. The word Vietkieu or Viet Kieu is to describe Vietnamese people who live in USA, Canada, Australia, and etc. Every year, thousands of them, especially men who live in these Western countries, come back to marry single women in Viet Nam. They bring these girls to the new country to live. The main reason is that they marry young girls who are less than them 10 to 30 years old. Of course, a few of these men marry girls who are less than 4 or 5 years old. The question is, why do these girls marry these Vietnamese men?

Viet Kieu Tim VoGender freedom and financial security are the most important reasons that thousands or even millions of women in Vietnam marry these guys. When they come to any of the countries we mention above, they can work and make money. There is no domestic violence between husband and wife. Their values are higher and their children have better opportunities and brighter future. So, it is worth it to marry a man who is even older than them 20 or 30 years old. The truth is, some of these Vietnamese ladies divorce with the man after they become a citizen in that country.

Vietkieu is valued as someone who has money and power. When they come to visit Vietnam, most girls try to find a way to get acquainted with. It does not matter how old he is, he can find and marry a beautiful girl in this country. Most of Vietnamese women like to come to the West to live, so they eager to find a Viet Kieu to marry and bring them over to a new country.

If you look at this Vietnamese dating site, www.VietSingleCom.com, you can find thousands of single girls in Viet Nam and Viet Kieu there. Have a good day!Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Thêm Ý Kiến Của Bạn

Nếu quý vị muốn đăng ký tìm bạn, thì vui lòng viết ít nhất 5 câu trong hộp dưới đây. Viết càng dài thì càng có hiệu quả. Các bạn nên ghi tên, năm sinh, nơi sinh sống, hoàn cảnh gia đình, ly dị hay còn độc thân, chiều cao, cân nặng, công việc hiện tại, người bạn cần tìm ở đâu, như thế nào. Name: thì ghi tên của bạn. Email: thì ghi địa chỉ email(không có khoãn cách), ví dụ như tencuaban@gmail.com. Úp Hình: bạn nhấn vào chử Browse và chọn hình trong phone hay máy tính.Khi hoàn tất, thì bạn nhấn vào chử Đăng Ý Kiến. Sau đó chúng tôi sẻ kiễm duyệt.

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)