Vinh Danh THIÊN CHÚA trên trời, 
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương" (Luca 2:14)

God Bless VIETNAM!


Facebook: https://www.facebook.com/tonytran3000

Youtube videos Tony: https://www.youtube.com/c/TonyTran3000


Binh luan

Thêm ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)

  1. Ong nay ten Quang Thanh Lam 55t la ten lua dao Tinh va Tien khap the gioi xin luu y dung de ong ta lua gat nha… Ong ta noi lam cho Chanh Phu lien bang di cong tac roi vi mat bop nho ban giup do la ba sao bi chuyen de gat tien…so dt la 253 219 01.. Xin dung nghe Ong ta nhe cac ban..,

Thêm ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded

Optionally add an image (JPEG only)